نانجینگ - چین

پچ - مجارستان

وایمار - آلمان

چونگ چینگ - چین

نیکوزیا - قبرس

دوشنبه - تاجیکستان


  
                                   
سال جهش تولید