EN
 

  •  پلوهای شیرازی
  •  آش های شیرازی
  •  سایر غذاهای سنتی

   071-32226858 ، 071-32223624-6 
 info@shiraz.ir
 خیابان شهید پیشرو، خیابان راهنمایی، ساختمان شهرداری مرکزی
پیوندها
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد