همشهری عزیز، سلاماین پرسشنامه به منظور ارزیابی رضایت شما از نحوه خدمات رسانی شهرداری شیراز طراحی شده است. لذا خواهشمند است با پاسخگویی دقیق و شفاف خود ما را در رفع کاستی های موجود و بهبود خدمت رسانی یاری رسانید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما بسیار سپاسگزاریم.
۱۴۰۲/۰۹/۱۱
1. جنس :4 - منطقه محل سکونت : منطقه2. سن :3- سطح تحصیلات :5- لطفا میزان رضایت خود را نسبت به هر یک از موارد زیر بفرمایید؟-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وضعیت ترافیک و عبور و مرورفعالیتهای فرهنگی و تفریحیاحساس امنیت اجتماعیتابلوهای راهنمای خیابانها و مسیرهانظافت و تمیزی خیابان ها و معابر عمومیدسترسی به پارکینگ هااِلمانها و مبلمان شهریپارک ها و فضای سبزفعالیتهای عمرانی( احداث پل، زیرگذر ، تقاطع و ...)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6- در کل چه نمره ای (بین 0 تا 20) به نحوه خدمات رسانی شهرداری شیراز می دهید؟
زن  مرد 
سال
خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
کد امنیتی : (عدد زیر را وارد کنید.)